Preambul 

Website-ul paradis-bijuterii.ro este proprietatea PARADIS MOLDOVA S.R.L., cu sediul social mun. București, str. Grigore Mora nr. 11, camera 4BIS 1.2, et. 3,
Sector 1, 
CUI: 42955038. Pentru informații de contact vă rugăm consultați secțiunea dedicată din website.

Folosirea, vizitarea, rezervarea sau cumpărarea produselor acestui website, implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document. Având în vedere acestea și pentru folosirea, în cele mai bune condiții a website-ului paradis-bijuterii.ro se recomandă citirea completă a documentului.

 1.  DEFINIȚII ȘI TERMENI

Vânzător – societatea PARADIS MOLDOVA S.R.L.

Client / Cumpărător persoana fizică / juridică sau orice entitate juridică ce realizează o comandă pe website.

Website – domeniul web paradis-bijuterii.ro și subdomeniile acestuia.

Card Cadou Online – biletul de valoare în format/suport electronic securizat emis de Vânzător.

Comunicare Online – comunicarea de către Clinet prin intermediul website-ului a comenzii/opțiunii sale de cumpărare a produsului pe care l-a adaugat digital în coșul sau virtual de cumpărături aflat pe website.

Comanda – un ordin de cumpărare din partea Clientului ce ia forma unui înscris electronic și prin care acesta transmite Vânzătorului intenția de a achiziționa un Produs și/sau Carduri Cadou Online.

Beneficiar final – persoana ce primește spre valorificare un Card Cadou și care beneficiază în cele din urmă, în schimbul valorii inscrise pe Cardul Cadou.

Beneficiar Bijuterie Ambalat: Cumpăratorul care primește produsul ambalat la adresa de livrare comunicată prin intermediul website-ului.

Produs – orice bun, care urmează a fi furnizat de către Vânzător către Beneficiarul final sau Cumpărător. Bunurile și ce urmează a fi livrate către Beneficiarul final se supun Termenilor și condițiilor de utilizare specifice fiecărui partener comercial în parte și sunt disponibile spre consultare pe paginile web oficiale ale partenerilor.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizica simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

 • toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Cardurile Cadou și/sau valorile acestora practicate de Vânzător intr-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termeni și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Cardurilor Cadou și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător sau a partenerilor comerciali ai acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea unei sume de bani rezultată din vânzarea cu succes a unuia sau mai multor Carduri Cadou, indiferent de valoarea înscrisă pe acestea și indiferent de modalitatea de livrare sau de plată.

“Livrarea Produsului”: informații comunicate în secțiunea cu aceeași denumire a website-ului, referitoare la condițiile în care Vânzătorul livrează bijuteriile comandate.

Rezervare – reprezintă o acțiune prin care Clientul își eprimă intenția de a achiziționa un articol din magazinele Vânzătorului, iar prin accesarea
www.paradis-bijuterii.ro și selectarea unui anumit produs impune scoaterea din vânzare pe o perioadă de 24 ore a produsului.

“Caracteristici Obligatorii”: caracteristicile obligatorii ale bijuteriei comandate, existente la data livrării și comunicate în secțiunea website-ului “Livrarea Produsului”.

 1.  CONDIȚII CONTRACTUALE

2.1. Prin plasarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică și/sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a confirmării comenzii.

2.4. Informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Website vor sta la baza Contractului.

 1.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Clientul va utiliza, în cursul interacțiunii cu reprezentanții Vânzătorului un limbaj adecvat, fără injurii, vulgarități, înjurături sau tonalitate ridicată. Acestuia i se va aduce la cunoștință să își ajusteze comportamentul și, în măsura în care va refuza acest lucru, reprezentanții Vânzătorului pot înceta comunicarea până la ajustarea comportamentului clientului

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Website. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Vânzătorul își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Website-ului.

3.4. Vânzătorul poate publica pe Website informații despre Produse sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate valorile aferente Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în LEI.

3.6. În cazul plaților online Vânzătorul nu este și nici nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda Website-ului. Eventualele costuri astfel generate sunt în sarcina exclusivă a Cumpărătorului.

3.7. Toate informațiile folosite în Website pentru descrierea Produselor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1.  DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect în conformitate cu legislația în vigoare.

4.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui Conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului.

4.3. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuală din partea Vânzătorului și/sau al angajatului/prepusului Vânzător care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul in care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. REZERVARE

5.1.Fiecare bijuterie (inclusiv ceasurile) prezentată în catalog (denumită în continuare “bunuri”) are un card cu descriere, caracteristici și fotografie detaliate. Caracteristicile și fotografia mărfurilor sunt aproximative și pot diferenția de cele reale. Cardurile de produse individuale conțin informații despre magazinul în care se găsește la momentul respectiv produsul selectat.

5.2.Produsele disponibile în magazine sunt afișate cu o indicație a gamei de dimensiuni disponibile și a prețului real cu amănuntul la momentul vizualizării produsului.

5.3.Cumpărătorul poate face rezervarea bunurilor disponibile în magazine, pentru cumpărare ulterioară în condițiile stabilite la momentul plasării comenzii.

5.4.Pentru a face o Rezervare, Cumpărătorul trebuie să acceseze site-ul pentru a alege produsul dorit și să furnizeze informația necesară pentru a efectua rezervarea. Cumpărătorului i se oferă, de asemenea, posibilitatea de a se autoriza / înregistra prin utilizarea plugin-urilor de rețea socială.

5.5.La completarea câmpurilor obligatorii pentru efectuarea rezervării, Cumpărătorul va fi contactat de persoana responsabilă pentru a concretiza detaliile rezervării. Cumpărătorul este responsabil pentru fiabilitatea informațiilor furnizate la încheierea comenzii. Serviciul nu este responsabil pentru conținutul și fiabilitatea informațiilor furnizate de Cumpărător la finalizarea Comenzii.

5.6. Serviciul oferă rezervarea produsului în termen de 24 de ore de la momentul efectuării acesteia. După 24 de ore, bunurile pot fi retrase din rezervă și vândute unei alte persoane sau oferite spre vânzare la un preț diferit de preț în momentul rezervării. Cumpărătorul are dreptul să efectueze o rezervare pentru maxim 3 articole.

5.7. În cazul în care Cumpărătorul dorește să prelungească rezervarea bunurilor înainte de expirarea rezervării inițiale, acesta poate solicita o prelungire a perioadei. Salonul are dreptul să nu prelungească rezervarea. Cumpărătorul primește răspunsul oficial pentru a prelungi rezervarea printr-un e-mail.

5.8. Vânzătorul se obligă să nu dezvăluie informațiile primite de la Cumpărător cu ocazia rezervării. Vânzătorul poate, pentru funcționarea corespunzătoare a serviciului de rezervare, să înregistreaze convorbirea telefonică cu consimțământul Cumpărătorului. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prestării serviciului de rezervare se face în baza consimțământului dat de Cumpărător.

 1.  COMANDA

6.1. Clientul poate efectua Comenzi pe Website, prin adăugarea de Produse și/sau Carduri Cadou Online dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda și a efectua plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Adăugarea în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile dacă notificarea este posibilă, adresată Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Website sunt incomplete și/sau incorecte.

 1.  CONDIȚII DE ACHIZIȚIE, UTILIZARE A PRODUSELOR ȘI RETUR

7.1. Orice persoană fizică sau juridică, indiferent decă au domiciliul sau sediul în România, poate să achiziționeze de pe www.paradis-bijuterii.ro. Produsele nu vor fi livrate decât la o adresă valabilă din România.

7.2. Cardul Cadou Online poate fi utilizat exclusiv în rețeaua magazinelor Vânzătorului, afișate pe Website. Cardul Cadou Online este la purtător, nefiind nominal, sens în care poate fi utilizat de orice persoană fizică beneficiară în magazinele Subscrisei pentru achiziționarea produselor comercializate, prin simpla prezentare a acestuia.

7.3. Odată achiziționat, Cardul Cadou Online nu poate fi returnat sau schimbat cu contravaloarea lui în bani, acesta putând fi folosit doar pentru achiziția oricărui produs pe care Societatea îl are pe stoc la momentul la care posesorul cardului îl va prezenta în acest sens.

7.4. Dacă valoarea produsului ales de către persoana care prezintă cardul cadou depășește valoarea acestuia, respectiva persoană trebuie să achite achite diferența (cash sau virament bancar). Cardul Cadou Online trebuie utilizat în integralitate pentru o singură achiziție (fie că aceasta privește un singur produs sau mai multe), neputând fi utilizat doar parțial. Dacă nu este utilizată întreaga valoare a cardului cadou Societatea nu are obligația și nu va restitui sau oferi persoanei respectiva suma de bani aferentă diferenței neutilizate.

7.5. Cardul Cadou Online este valabil 3 (trei) luni de la data achiziționării, pentru o singură utilizare. După expirarea perioadei de valabilitate, Cardul Cadou Online nu mai poate fi utilizat. După expirarea perioadei de valabilitate, soldul Cardului Cadou Online este considerat pierdut; posesorul Cardului Cadou Online are întreaga responsabilitate în legătură cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind îndreptățit la niciun fel de despăgubire din partea Vânzătorului. Data până la care este valabil Cardul Cadou Online este inscriptionată vizibil pe Cardul Cadou Online.

7.6. Vânzătorul garantează remedierea gratuită a viciilor ascunse de fabricație (fixarea pietrelor, încuietorile cerceilor precum şi neconcordanța cu caracteristicile bijuteriei procurate), excluzând daunele cauzate de diverse accidente (scăparea sau lovirea bijuteriilor), lipsa de îngrijire, purtarea neadecvată sau neîndeplinirea indicațiilor oferite de consultanții noştri şi menționate în instrucțiunea pentru îngrijirea bijuteriilor, etc. Apariția de zgârieturi (aur roşu, alb, galben) şi/sau ştergerea stratului exterior de rodiu (aur alb), ştergerea stratului de acoperire din aur de pe articolele din argint de pe suprafața bijuteriei nu este considerat viciu sau defect de fabricație. Reparația bijuteriilor în cazul apariției a unor vicii de fabricație aflate în termen de garanție se vor efectua gratuit. Pentru defecțiunile apărute în cazurile enumerate mai sus reparațiile se vor efectua în baza unui tarif suplementar.

7.7. Când se dorește returul produselor în termen de 14 zile de la livrare, Clientul va informa Vânzătorul în acest sens, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail cu privire la retragerea din contract cu mentionarea numărului de comanda si numarul facturii la adresa de email a Vânzătorului.

7.8. Vanzatorul ii va rambursa Cumparatorului suma primita in decursul a 30 zile calendaristice de la data la care primeste cererea de retragere din partea acestuia, prin transfer bancar în contul IBAN specificat în formularul de retur.

 1.  CONFIDENTIALITATE

8.1. Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le Clientul le furnizează acestuia. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Website-ului. SRL Paradis nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 1.  PUBLICITATE

9.1. În momentul în care Clientul comandă pe Website, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newslettere. Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

9.1.1. prin contactarea Vânzătorului în acest sens, pe email sau telefonic;

9.1.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

9.2. Renunțarea la primirea de newslettere nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

9.3. În cadrul trimiterilor poștale SRL Paradis își rezervă dreptul de a insera materiale cu caracter publicitar în scopuri publicitare și de promovare a partenerilor săi comerciali.

 1.  SUMARUL COMENZII – PLATA

10.1. Valorile afișate în cadrul Website-ului www.paradis-bijuterii.ro sunt exprimate în RON conform prevederilor legale în vigoare la momentul comercializării acestor produse și/sau servicii. Valoarea finală plătită de Client este compusă din valoarea produsului și/sau cheltuielile de livrare. Cheltuielile de expediție aferente sunt detaliate pe Website înainte de plasarea Comenzii de către Client.

10.2. Valoarea finală și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător un sumar de comandă pentru Produsele Online, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii sumarului de plată conform legislației în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului sumarul aferent Comenzii ce conține Produsele vândute, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail mentionată de Cumpărător în comanda sa.

10.4. Pentru o corecta comunicare a sumarului aferent Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a completa corect și exact adresa de e-mail în momentul comenzii.

10.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească sumarul în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în comanda sa.

10.6. Procesarea datelor cardului bancar se va face exclusiv de către procesatorul de plăți, furnizorul nesolicitând și nestocând astfel de informații.

10.7. În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem – introducerea unui cod/parolă secretă știută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

10.8. Dacă este cazul, Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură fisclă pentru Cardurile Cadou Online achiziționate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislației în vigoare.

 1.  LIVRAREA PRODUSELOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Cardul Cadou Online în sistem de online, prin E-mail și/sau SMS telefon mobil toate datele privind Cardul Cadou Online, conform opțiunilor și datelor transmise de Client.

11.2. Vânzătorul va efectua livrarea Cardului Cadou Online prin E-mail sau SMS telefon mobil, indiferent de localizarea Cumpărătorului.

11.3. Modalitatea de livrare și termenele de livrare ale produselor:

Vânzătorul asigură livrarea produselor achiziționate de Client, doar pe teritoriul României, la sediul/domiciliul/adresa indicată de acesta după cum urmează:

 • pentru comenzile înregistrate LUNI – VINERI, până în ora 15:30, livrarea se va realiza în 1 – 2 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii;
 • pentru comenzile înregistrate LUNI – VINERI, după ora 15:30, și comenzile înregistrate în WEEKEND livrarea se va realiza în 2 zile lucrătoare de la data înregistrarii comenzii.

Clientul trebuie să aibă în vedere că, în cazul în care comanda include cel puțin un produs cu disponibilitate de tip “ÎN STOC ÎN MAGAZINE”, termenul de livrare pentru produsele disponibile se calculează de la momentul în care este confirmată disponibilitatea, prin telefon, sms sau email transmis de Departamentul Suport Clienți.

În cazul în care Clientul a optat pentru plata prin transfer bancar termenul de livrare se calculează de la momentul în care este confirmată încasarea contravalorii comenzii în contul Societății. În cazul în care Clientul a efectuat plata online, prin card de debit sau de credit, termenul de livrare se calculează de la momentul în care tranzacția este autorizată de către banca emitentă și răspunsul este transmis către website-ul Vânzătorului.

Important: În ziua livrării coletului, agentul companiei de curierat va contacta clientul prin e-mail/SMS sau telefon pentru a indica intervalul de livrare. În cazul în care agentul companiei de curierat nu reușește contactarea clientului, acesta va mai proceda la a doua avizare succesivă (următoarea zi lucrătoare), informându-vă în acest sens. Dacă și a 2-a încercare de livrare este nereușită, coletul dvs va fi returnat către Societate și livrarea comenzii va fi anulată, putând să vă ridicați personal produsele de la unul din magazinele Societății.

Termenele de livrare estimate și afișate pe website-ul www.paradis-bijuterii.ro sunt calculate în concordanță cu regulile generale menționate mai sus, raportat la data și ora sesiunii clientului când a efectuat comanda.

11.4. Pentru comenzile efectuate online livrarea va fi gratuită pe întreg teritoriul României.

11.5. Fiecare produs livrat va prezenta următoarele “caracteristici obligatorii”: va avea toate elementele caracteristice conforme cu cele ale modelului prezentat pe website-ul www.paradis-bijuterii.ro și va avea etichetă originală, însoțit cu bonul fiscal produsului, instrucțiunea privind îngrijirea produsului și condițiile de garanție, ambalat și sigilat, (este considerat sigiliu ambalajul exterior al produselor, ermetizat prin sticker adeziv personalizat cu logo ”Paradis”).

11.6. La recepția coletului, primitorul trebuie să verifice integritatea acestuia, inclusiv integritatea stickerului adeziv care menționează: “Te rugăm să refuzi coletul dacă această bandă și/sau coletul au fost deteriorate și să completezi procesul verbal de refuz.”

11.7. Primitorul coletului are dreptul de a nu accepta și de a solicita restituriea coletului dacă sesizează urme de deteriorare și/sau violare a acestuia (colet desigilat, colet deformat, colet rupt, colet umed sau cu urme de umezeala, etc.)

11.8. Toate mențiunile cu privire la eventualele probleme privind integritatea coletelor se vor face în scris, în prezența agentului companiei de curierat sau se vor face pe un proces verbal de constatare care se va încheia împreună cu acest agent. Doar în astfel de cazuri se poate refuza primirea și plata coletului. Orice reclamații ulterioare cu privire la astfel de aspecte nu vor mai fi luate în considerare.

11.9. Regulile menționate mai sus nu afectează dreptul clientului, ce are calitatea de consumator, de a returna produsul conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

 1.  TRANSFERUL PROPRIETĂȚII CARDURILOR CADOU ONLINE

Cardurile Cadou Online vor fi comunicate Clientului pe E-mail și/sau SMS telefon mobil după efectuarea plății din partea Cumpărătorului prin intermediul metodelor de plată oferite pe Website.

 1.  RĂSPUNDEREA

13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Cardurilor Cadou, în special pentru pierderea acestora.

13.2. Prin utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Website-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existența la data utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

13.3. Utilizarea Conținutului echivaleaza cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Website-ului.

13.4. Termenii și Condițiile Website-ului pot fi modificați oricând de către Vânzător, acestia fiind opozabili Clienților de la data afișării în Website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Website-ului se confirmă prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

13.5. Vânzătorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului.

13.6. În caz de divergență sau neînțelegeri între Vânzător și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul înregistrării pe Website.

 1.  FORȚĂ MAJORĂ

14.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului și să furnizeze înauntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens.

14.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1.  LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Contractul încheiat între Clienți și Vânzători ca urmare a achiziției Produselor sau Cardurilor Cadou Online este supus legii române. În cazul unor eventuale litigii apărute între Vânzător și Clienți/Cumpărători se pot adresa, după caz, Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, sau pot opta pentru rezolvarea pe cale amiabila ori în fața instanțelor judecătorești competente.

 1.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Societatea PARADIS MOLDOVA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Grigore Mora nr. 11, camera 4BIS 1.2, et. 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului nr.J40/10383/2020, CUI 42955038, email info@paradis-bijuterii.ro, telefon +407 53 777 719 are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru prelucrările menționate mai jos.

16.2. Vânzătorul colectează, cu aprobarea Clientului, date personale precum numele, prenumele, adresa de livrare și de facturare, numărul de telefon și e-mail. Scopul colectării și prelucrării datelor este:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Cardurile Cadou Online achiziționate. Temeiul legal al acestor prelucrări îl reprezintă executarea contractului încheiat cu Clientul. Datele cu caracter personal prelucrate în acest scop vor fi stocate de Vânzător pe durata pentru care are obligația legală de a păstra documentația financiar-contabilă;

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS). Temeiul legal al acestor prelucrări îl reprezintă consimțământul Clientului. Datele cu caracter personal prelucrate în aceste scopuri vor fi stocate de Vânzător până când Clientul își va retrage consimțământul;

– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului. Temeiul legal al acestor prelucrări îl reprezintă consimțământul Clientului. Datele cu caracter personal prelucrate în aceste scopuri vor fi stocate de Vânzător până când Clientul își va retrage consimțământul.

16.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie prelucrate în scopurile prevăzut mai sus la punctul 16.2.

16.4. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că dreptul aveți următoarele drepturi: de acces la datele cu caracter personal, de rectificare sau ştergere a acestora, de restricţionare a prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor. Clientul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

16.5. De asemenea, SRL Paradis poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 16.2., prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață, asiguratori.

16.6. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate către Poliția Română, parchete, instanțe judecătorești Agenția Națională de Administrare Fiscală și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

16.7. În cazul prelucării datelor cu caracter personal în baza consimțământului Clientului, acesta din urmă are dreptul de a-și retrage consimțământul la orice moment printr-un simplu email la adresa clienti@paradis.md. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuată anterior.

16.8. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. Nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

 1.  POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

17.1. Website-ul nostru utilizează cookies proprii și cookie-uri instalate de terțe părți, precum Google, pentru a vă oferi cea mai bună experientă posibilă pe Website.

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, virusi sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

17.2. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Vânzătorului pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

17.3. Ce Cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web).Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

17.4. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest Website?

O vizită pe acest Website poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • · Cookie-uri de performanță a Website-ului
 • · Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 • · Cookie-uri pentru geotargetting
 • · Cookie-uri pentru publicitate
 • · Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

17.5. Conțin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

17.6. Ștergerea Cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

17.7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele Website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • · Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
 • · Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
 • · Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • · Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afițări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un website.
 • · Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
 • · Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți website-urile în beneficiul userilor.

17.8. Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot autorula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât și pe mai multe alte websiteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit website.

17.9. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conecteaza la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite website-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

17.10. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe website-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

 • · Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • · Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • · Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Această este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • · Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe website-uri. Astfel, impiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos.

Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari website-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite website-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un website anume. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului tău. Pentru a înțelege aceste setări puteți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

 1.  Frauda

18.1. Tentativele de acces neautorizat la Website incluzând dar nelimitându-se la orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator/client/cumpărător, de a modifica conținutul Website-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care acesta rulează vor fi considerate tentative de fraudare a Website-ului și vor fi raportate autorităților competente, punând în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.