Serviciul Tax Free permite cetățenilor ce nu sunt stabiliți în Comunitatea Europeană să își recupereze valoarea TVA aferentă bunurilor achiziționate. Serviciul Tax Free se adresează doar persoanelor fizice, stabilite în afara Uniunii Europene.

Clienții care doresc acest serviciu trebuie să solicite “Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugată cumpărătorilor străini” în magazinele PARADIS autorizate, de unde aleg să achiziționeze bijuterii. Personalul magazinului va completa formularul de restituire TVA, cu datele cumparatorului.

Valoarea bunurilor pentru care se solicită restituirea TVA trebuie să fie de minim 175 euro, inclusiv TVA.

Magazine Paradis autorizate Tax Free:

Iasi, jud. Iasi, str. Palas, nr. 7A, Centrul Comercial Palas Shopping Mall

Bucuresti, Sector 3, str. Liviu Rebreanu, nr. 4, Centrul Comercial Park Lake, parter.

Condiții de restituire a taxei pe valoarea adăugată pentru cumpărătorii – persoanele fizice care nu au reședința în UE:

a) Cumpărătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul său permanent nu este pe teritoriul Uniunii Europene. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă locul specificat în pașaport, cartea de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Afacerilor de Interne.

b) bunurile sunt transportate în afara Uniunii Europene înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc livrarea;

c) valoarea totală a bunurilor achiziționate, inclusiv TVA, depășește contravaloarea echivalentului în lei a 175 euro la cursul stabilit anual în prima zi lucrătoare din luna octombrie și valabil de la 01 Ianuarie a anului următor;

d) bunurile sunt cumpărate de la magazinele din rețeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană dreptul de a solicita restituirea ei pe valoarea adăugată;

e) dovada exportului se va face prin factura și documentul de restituire a taxei pe valoare adăugată purtând viza biroului vamal de ieșire din Uniunea Europeană.

Documentele necesare restituirii:

a) Documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în original, semnat, datat și ștampilat de biroul vamal prin care se părăsește spațiul intracomunitar. Documentul se completează în două exemplare: un exemplar rămâne în magazin și unul se înmânează clientului, împreună cu factura în original, pentru ca acesta să obțină viza biroului vamal;

b) O copie a facturii/bonului fiscal vizat de biroul vamal;

c) O copie a actului de identitate al cumpărătorului (pașaport) pentru a dovedi domiciliu permanent.

Pentru mai multe detalii: https://www.askfortaxfree.ro/ro/