REGULILE DE UTILIZARE A CARDURILOR DE LOIALITATE:

Societatea PARADIS MOLDOVA S.R.L. (”Societatea”), cu sediul în mun. Bucuresti, str. Grigore Mora nr.11, camera 4BIS 1.2, et.3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului nr.J40/10383/2020, CUI 42955038, oferă un sistem de fidelizare a clienților, respectiv posibilitatea acestora de a beneficia de reduceri în baza cardurilor de loialitate emise conform prezentelor reguli.

Orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul/sediul în România poate solicita Societății emiterea unui card de localitate personalizat, în funcție de valoarea cumulată a achizițiilor din ultimele 24 luni.

Cardurile de loialitate oferite de Societate sunt de 5 (cinci) tipuri:

  • 3% reducere în cazul în care clientul a efectuat anterior achiziții de la 1.000 până în 3.000 lei
  • 5% reducere în cazul în care clientul a efectuat anterior achiziții între 3.001 și 7.000 lei
  • 7% reducere în cazul în care clientul a efectuat anterior achiziții între 7.001 și 14.000 lei
  • 10% reducere în cazul în care clientul a efectuat anterior achiziții mai mari de 14.001 lei și 28.000 lei
  • 12% reducere în cazul în care clientul a efectuat anterior achiziții mai mari de 28.000 lei

Cardurile de loialitate se emit doar în magazinele Societății în baza dovezii achizițiilor efectuate de client, respectiv bonul fiscal în cazul achiziției din magazinele Societății sau email-ul de confirmare în cazul achiziției de pe site-ul Societății. Dovezile de plată vor fi verificate de Societate înaintea emiterii cardului de loialitate.

În momentul solicitării cardului de loialitate clientul va completa un formular în care va menționa, în măsura în care dorește, doi beneficiari suplimentari care pot utiliza respectivul card de loialitate în aceleași condiții ca și clientul, menționând și identitatea acestora. Prin completarea formularului clientul acceptă regulile de utilizare a cardului de loialitate și își poate da consimțământul pentru a primi periodic, pe e-mail sau sms, mesaje promoționale privind produsele Societății, cu mențiunea că își poate retrage oricând consimțământul.

Cardul de loialitate emis de Societate și înmânat clientului este personalizat, cu un număr individual, și nu poate fi transmis pentru utilizarea de către alte persoane cu excepția celor doi beneficiari suplimentari menționați în formularul completat de client. Cardul de loialitate are o valabilitate nelimitată.

Clientul și cei doi beneficiari suplimentari indicați, în calitate de deținători ai cardului de fidelitate, pot solicitat aplicarea reducerii la achiziționarea unui produs din magazinele Societății doar dacă prezintă cardul de fidelitate. În lipsa prezentării cardului de fidelitate Societatea își rezervă dreptul de a refuza aplicarea reducerii.

Aplicarea reducerii poate fi solicitată doar anterior finalizării achiziției. Cardurile de loialitate nu pot fi utilizate pentru cumpărarea unui card cadou. Cardurile de loialitate emise in magazinele Societății din alte țări sunt utilizabile în magazinele din România precum și cele emise în magazinele Societății din Romania sunt utilizabile în magazinele din alte țări.

În ipoteza pierderii cardului de loialitate clientul trebuie să anunțe Societatea pentru ca aceasta să anuleze cardul pierdut și să emită în nou card de fidelitate.

Societatea are dreptul să anuleze cardul de loialitate în cazul în care clientul sau beneficiarii declarați, prin acțiunile lor, aduc atingere activității Societății, prin comportament inadecvat, tulburarea ordinii în magazin, deteriorarea bunurilor/produselor Societății sau prin prejudicierea imaginii Societății.

Societatea îți rezervă dreptul de a modifica în orice fel sau sista, la orice moment, sistemul de fidelizare prin acordarea cardurilor de fidelitate, cu un preaviz de 14 zile afișat în magazinele Societății și pe site-ul acesteia www.paradis-bijuterii.ro.

Necunoașterea regulilor de utilizare a cardului de fidelitate nu reprezintă motiv de reclamații, Societatea neasumându-și nicio răspundere. Toate condițiile de utilizare a cardului de findelitate sunt cuprinse în aceste reguli și sunt aduse la cunoștința clientului și la momentul emiterii.

Reducerea cu ocazia zilei de naștere este valabilă 21 zile: 10 zile până la data evenimentului, în ziua respectivă și 10 zile după. Pentru a obține reducerea, este necesar să prezentați actul de identitate și cardul de loialitate Paradis.

Discount-urile nu pot fi combinate cu alte oferte, excepție făcând zilele de naștere. Reducerea cumulată nu poate depăși 15% din valoarea articolului.

Cash back-ul este în valoare de 2% din suma totală de achiziție. Cash back-ul acumulat pe cardul de loialitate poate fi folosit pentru a obține reducere la cumpărarea produselor din magazinele Paradis.

  • EXEMPLU: dacă doriți să cumpărați un inel în valoare de 2000 lei, dețineți un card de reducere Paradis de -7% și reducere adițională de -5% (cu ocazia zilei de naștere), în total din suma de 2000 lei se va aplica reducerea de -12%. Astfel va trebui să plătiți doar 1767 de lei. Reducerea totală în acest caz va fi de 233 lei. În cazul în care dvs, de la achizițiile anterioare, aveți acumulat cash back, este posibil să-l utilizați, dar este IMPORTANT ca reducerea cumulată să nu depășească -15% din valoarea articolului. Respectiv reducerea maximă aplicată reprezintă 300 lei, total spre plată 1700 lei, dintre care 2% îi primiți înapoi pe cardul de loialitate.